Technology Super App Platform

Đối tác của chúng tôi

KHÁCH HÀNG NHẬN XÉT

Sứ mệnh của Super App Platform là chìa khoá mở lối thành công cho khách hàng thông qua việc thu hút, tăng doanh thu, tăng tỷ lệ khách hàng quay lại mua hàng và bán hàng bằng Mobile App.
VSME Super App Platform - Nền tảng tạo siêu ứng dụng #1 Châu Á

Super App Platform là một thương hiệu trực thuộc Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ VSME. Dựa vào lợi thế cộng hưởng từ hệ sinh thái online marketing và công nghệ (Content Marketing, Performance Marketing, Design, Developer), chúng tôi cung cấp giải pháp mobile app hoàn chỉnh, hoạt động ổn định đáp ứng các nhu cầu tuỳ biến cao của khách hàng.